De blauwkeel ara

Ara caninde (blauwkeel ara)De blauwkeelara is ongeveer 75 tot 85 centimeter groot. De vogel bereikt een gewicht van ongeveer 750 gram. De vogel heeft felle kleuren met turkoois blauwe vleugels en staart. De onderkant van de staart, buik en borst zijn met een uitloop naar de wangen geel van kleur. De keel is blauw van kleur, de krachtige grote snavel is zwart. Mannetjes en vrouwtjes hebben de zelfde verenkleed. De irissen van volwassen vogels zijn geel van kleur terwijl de jonge ara's nog bruine irissen hebben. Qua uiterlijk lijkt deze vogel enorm veel op de blauwgele ara.

Deze ara soort leeft in een klein gebied in het noordelijke deel van centraal Bolivia. Hij leeft in de meer open gebieden en nesteld en overnacht in 'eilanden' van palmbomen in deze gebieden.

De blauwkeelara is vrij luidruchtig. Hij heeft een lange hoge schele schreeuw. Bij dreigend gevaar neemt geluidvolume toe.

De blauwkeelara is een van 's werelds meest zeldzame papegaaien soorten. Naar schatting leefden er in 2006 nog tussen de 250 tot 300 exemplaren in het wild. Grootste bedreiging blijft de illegale handel in exotische dieren en het verdwijnen van leefgebied. Door het verdwijnen van leefgebieden zijn ook de mogelijke nestelplaatsen in aantallen afgenomen. De vogels moeten voor hun nesten de competitie aangaan met andere vogels als toekans en spechten. In de dierentuinen zijn rondom de 80 broedparen aanwezig (2003).